نوشته‌ها

بالابر

/
بالابر چیست ؟ بالابر به دستگاهی گفته می ‌شود که از آن برا…