1مدت زمان خرید و ارسال بالابر تا مکان مورد نظر چقدر طول می کشد؟
مدت زمان خرید و طی کردن این مراحل در قدم اول به سفارش مشتری بستگی دارد زیرا سفارشات مشتری تعیین کننده نوع بالابر است که با توجه به کاربرد آن، سازندگان مشخص می کنند که از چه نوع تجهیزات برای ساخت بالابر استفاده کنند. در نتیجه پی بردید که بالابر ها انواع مختلف دارد و هر کدام با توجه به نوع کاربرد خود زمان متغیر را برای خرید و ارسال طی می کند.
2مراحل تحویل بالابر به چه صورت انجام می شود؟
1_ در ابتدا ثبت سفارشات مشتری توسط کارشناسان انجام می شود. 2_ در قدم دوم کارشناسان نصب بالابر بازدید از حل مورد نظر را انجام می دهند. 3_ اما در آخری سازندگان بالابر اقدامات تهیه و ارسال بالابر به محل نصب را به انجام می رساند سپس طبق نظر مشتری نصب بالابر را به دقت بالا به انجام می رسانند.
3طول عمر و دوام بالابر چقدر است؟
سازنده گان بالابر طول عمر بالابر را بر روی دستگاه درج می کنند اما هر چقدر به طرز استفاده از بالابر دقت بالایی را به عمل آوریم سبب افزایش عمر بالابر می شود.
4در چه استان های خدمات نصب بالابر را انجام می دهید؟
شرکت آتیه بالابر از شرکت های معتبر و از کارشناسان زبده برخوردار می باشد که در سراسر کشور همه نوع خدمات از جمله نصب بالابر را در سراسر کشور به انجام می رساند.

شما هم میتوانید سوالات خود را برایمان ارسال نمایید